vrijdag 20 oktober 2017

Subsidie op de rekening!

De zwaar bevochten duurzaamheidssubsidie van €500 staat op de rekening!

Maar niet voor lang: €450 naar de spaarrekening en €50 naar de hypotheek.

Zoals eerder gememoreerd zijn we bezig onze spaarbuffer aan te vullen en zullen we alle extra's voor 90% hiervoor benutten. De resterende 10% gaat als extra aflossing naar de hypotheek.

Het extra aflossen is toch echt een vorm van verslaving!

Prettig weekend!

donderdag 19 oktober 2017

Hypotheekrente blijft laag!

Wat mij betreft niet zo schokkend nieuws.

Onze hypotheekrente staat nog bijna 8 jaar vast dus om die reden is het niet interessant om de hypotheekrente op de voet te volgen. Oversluiten ook nog niet vanwege de genoemde lange resterende periode en het feit dat onze rente nu al niet erg hoog is (2,25%).

Het is wel interessant te weten wat de rente doet als we zouden besluiten te verhuizen en het ziet ernaar uit dat de rente nog wel een poosje laag blijft.

Op de website van de hypotheker zijn drie experts het eens. Met elk hun eigen onderbouwing.

Nog een artikeltje over dat de rente laag blijft.

Hoe hoog zijn de rentes dan precies? Dat kun je onder andere hier zien.

maandag 16 oktober 2017

Netto waarde

Door een collega blogger werd ik op het idee gebracht om onze "netto waarde" eens uit te rekenen.

Omdat we in oktober 2014 gingen samenwonen en onze eerste gezamenlijke hypotheek ging lopen heb ik van de maanden oktober 2014 t/m 2017 het boeltje berekend. Wat heb ik meegenomen:

Bezit*:
1) de waarde van het huis (voor het gemak de W.O.Z. genomen)
2) spaargeld (1 deposito + spaarrekening)

Schulden:
1) hypotheek
2) restschuld
3) studieschuld

* Overige bezittingen zoals auto's en andere roerende goederen heb ik in de berekeningen niet meegenomen.

In oktober 2014 was onze nettowaarde €24.000,- in de MIN.

Door het geheel aflossen van de restschuld, het deels aflossen van de andere 2 schulden en het stijgen van de W.O.Z. ging onze netto waarde al snel in de lift omhoog zodat we al in okt 2015 in de PLUS stonden. Ik houd de exacte getallen graag voor me maar onze nettowaarde zit anno 2017 zelfs ruim in de PLUS.

zondag 15 oktober 2017

Studieschuld

De studieschuld van vrouwlief daalt elke maand met ca. €110,-. Zoals eerder opgemerkt is de rente voor deze 5-jaarse periode gesteld op 0,00%. De volgende rentewijziging zal zijn in januari 2022.

Het blijkt dat een studieschuld in 180 maanden (15 jaar) dient worden afgelost met door DUO vastgestelde maandelijkse aflossing.
Mocht er na 180 maanden nog een restbedrag zijn dan wordt dat kwijtgescholden.

Dat betekent voor ons het volgende:

1) In december 2023 wordt de laatste aflossing afgeschreven
2) Er zal dan nog een klein restbedrag zijn.

Hoe groot het restbedrag is kan ik niet precies inschatten maar groter dan €100,- zal het niet zijn.
Hoe dan ook: nog weer een reden om niet versneld af te lossen.

Tenzij de rente v.a. 2022 ineens astronomisch hoog zou zijn. Mocht dat zo zijn dan weten we dat in november 2021 en lossen we alles ineens af. Ook als we in de komende jaren vermogens rendementsheffing (VRH) zouden moeten betalen (vanwege het winnen van een hoofdprijs???) dan zouden we de studieschuld aflossen. Voorlopig loopt het zo'n vaart nog laaaaaaaang niet. ;-)

Fijne zonnige zondag!

woensdag 11 oktober 2017

Aflossingen okt en nov

Waar ging deze BLOG ook alweer over? Oh, ja: de hypotheek en het aflossen ervan!

Deze maand is er €326 extra afgelost, komende maand zal dat €330 zijn.

Hiermee blijft het maandbedrag vrijwel constant: rente + aflossing + extra aflossing komt maandelijks in de buurt van €1110,-. De extra aflossing schroeven we dus elke maand een paar euro op zodat er een sneeuwbaleffect optreedt.

De reden dat we niet nog heftiger aan het aflossen zijn is dat eerst onze spaarbuffer echt aangevuld moet worden. In de spaarbuffer willen we in ieder geval voldoende geld hebben zitten om de volgende posten af te kunnen dekken:

a) onze eigen risico's qua zorgverzekering
b) de vervangingswaardes van de auto's
c) onderhoudskosten huis.

Dit zou neerkomen op ca. €15.000,- en dat zit er momenteel nog (lang) niet in.
Maandelijks gaat er een vast bedrag naar de "spaarrekening" en ook alle extra's / financiële meevallers. Of toch in elk geval voor het grootste deel.

Verder nog wat leesvoer over de aanpassingen van de HRA.

En over aflossingsvrije hypotheken en de potentiële problemen die er kunnen ontstaan. Eerlijk gezegd heb ik geen medelijden met mensen die "vergeten" dat een hypotheek een lening is die op enig moment afgelost moet worden en onvoldoende financiële planningen maken.