zaterdag 9 december 2017

Besparen op zorg: drieklapper!

Besparen op je zorgverzekering: welke stappen kun je nemen?

Sluit een collectieve verzekering af 


Via mijn werkgever heb ik die al jaren. Ik heb trouwens alleen nog een basisverzekering (net zoals steeds meer Nederlanders). Zonder de collectiviteitskorting zou ik overstappen want dan zou een andere verzekeraar waarschijnlijk goedkoper zijn.

Kies een hoger eigen risico 


Sinds een paar jaar heb ik het eigen risico op de maximale bedrag gezet. In 2017 en ook aankomend jaar is dat 885,-. Ik ben gezegend (bij gebrek aan een beter woord) met een goede gezondheid en daardoor valt er hier ca. €20,- per maand op de premie te besparen. Na 25 maanden heb je het extra eigen risico dus al bij elkaar gespaard en alles daarna is pure winst.
Die 25 maanden zijn overigens al enige tijd verstreken. :-)

Betaal niet per maand


Hier had ik nog niet aan gedacht. Zojuist heb ik m.i.v. 2018 de automatische betaling omgezet van maandelijks naar jaarlijks. Hiermee bespaar ik 2% op de premie. Dit zou dan neerkomen op het volgende: jaarpremie = 12 x €89,48 = €1073,76. De besparing is dan 0,02 x €1073,76 = €21,48.

Niet een astronomische besparing maar als je een briefje van €20 op straat ziet liggen laat je hem ook niet liggen, niet waar?

maandag 4 december 2017

autoverzekeringen - update

De genoemde wijzigingen zullen per 01-01-2018 worden doorgevoerd.
De tussenpersoon reageerde snel en de gecombineerde premies zullen dalen van €78,21 naar €64,98 per maand.

Dit zou dus een jaarlijkse besparing betekenen van bijna €160,-, toch best de moeite.

Overstappen energie


Ook qua energie gaan we overstappen. We willen zo groen mogelijke energie en hebben dus niet louter naar besparing in euro's gekeken maar ook naar het sparen van onze planeet aarde.
We kwamen terecht bij vandebron.nl waarbij naast de elektriciteit ook het aardgas groen is.

Zodra dit definitief is zal ik melden hoeveel we hier gaan besparen.


zondag 3 december 2017

Autoverzekeringen

Vrouwlief en ik hebben beide onze eigen auto. Voor woon-werk verkeer vinden we dat onontbeerlijk want we wonen tussen onze beide werkgevers in en vrouwlief werkt op meerdere locaties.
Haar Nissan is van bouwjaar 2011 en mijn Suzuki is van 2012 (nieuw aangeschaft).

Beide zijn het fijne, comfortabele en compacte auto's met toch alles wat we nodig hebben. Niet al te duur in de belastingen, zuinig in verbruik etc.
We hebben nu beide 6 schadevrije jaren dus de korting is al aanzienlijk (61,5%).
Zie hier voor de bonus-malus ladder van onze verzekeraar.

Kilometers per jaar


Door carpoolen en een dag minder werken is mijn "jaarverbruik" aan kilometers aan het dalen en denk ik in 2018 (en daarna?) niet meer boven de 14.000 km per jaar uit te komen.
Ik ben nu nog verzekerd voor 14.000-18.000 km/jr. Dit kan dus worden bijgesteld naar een segmentje lager.
Bij vrouwlief is een omgekeerde aanpassing nodig omdat ze toch meer kilometers rijdt dan gedacht. Ook rijden we vaker gezamenlijk in haar auto omdat ie nu zeker zo comfortabel is als de mijne :-)

Verzekeringsvorm


Beide auto's zijn nu nog all-risk verzekerd en aangezien ons spaarbuffer nu (bijna) hoog genoeg is om de vervangingswaarde van 1 auto op te vangen hebben we besloten de verkeringen stapsgewijs te downgraden.

Vanaf januari zal de Nissan WA + gedeeltelijk casco verzekerd zijn. De exacte besparing weet ik nog niet maar verwacht dat dit in de orde van grootte van ca. €12,- per maand zal zijn.

In januari 2019 zullen we ook de Suzuki niet meer all-risk verzekeren.
Op welk tijdstip we eventueel nog verder downgraden tot louter WA weet ik nog niet, want:

  • Een overstap van WA+gedeeltelijk casco naar louter WA levert niet meer zo'n grote besparing op.
  • Door een (hopelijk) gestegen no-claim korting is de premie al zo laag geworden dat de besparing nog kleiner is geworden.
De nadelen van louter WA verzekerd te zijn wegen niet op tegen dit geringe financiële voordeel, vind ik.


zaterdag 2 december 2017

December!

Zo, december is begonnen!

Het formule-1 seizoen is afgelopen en het olympische schaatsseizoen is volop bezig.

Stand van zaken hypotheek

Het hypotheekbedrag en extra aflossing voor deze maand zijn weer afgeschreven en zijn we officieel onder de 75% LTV gedoken.
Het resterende hypotheekbedrag d.d. 1 december was namelijk €155.850,02, de WOZ is €208.000,-
In het staatje rechts heb ik de betalingen van december al verwerkt en zullen we 2018 ingaan met een hypotheekbedrag onder de €155.000,-.

Isolatie

De minerale glaswol zit erin en de keuken en slaapkamers voelen inderdaad comfortabeler aan.
Het gasverbruik zal ik blijven monitoren om te zien of we er op dat vlak op vooruit gaan.
Of misschien moet ik zeggen: niet op achteruit gaan wanneer de energieprijzen in 2018 zouden gaan stijgen.

Overstappen naar andere energieleverancier

Begin juni loopt ons jaarcontract af en na een mailwisseling met onze huidige leverancier (Budget Energie) concludeer ik dat overstappen geld oplevert vanwege de welkomstbonus.
Jaarlijks overstappen lijkt het credo om zo voordelig mogelijk uit te zijn.
Gezien de wijze waarop mijn vragen eerlijk werden beantwoord staat Budget Energie bovenaan om in 2019 weer naar terug te gaan.
Ik ga me er dit weekend nog eens even in verdiepen.

Minder werken

Zoals al eerder gemeld wilde ik dit schooljaar minder gaan werken. Doordat ik tegelijkertijd een extra klas onder mijn hoede nam bleef mijn taak nog eventjes even groot (0,96 fte).
Over 2 weken sta ik die extra klas weer af en daalt mijn wtf naar 0,84 fte. Ik hoop dat ik van de gedaalde werkdruk iets ga merken ;-)

CAO overleg 

Na een paar gesprekken die geen concrete resultaten opleverden hebben de Algemene Onderwijsbond en de overige vakbonden het CAO-overleg met de VO-raad opgeschort tot 20 december. Dan moet blijken of er uitzicht is op een nieuwe CAO voor de sector.

Bij de eerdere overlegrondes - in oktober en eerder deze maand - bleek dat de AOb en de overige vakbonden anders aankijken tegen de mogelijkheden om binnen de huidige kaders tot een goed onderhandelingsresultaat te komen dan de VO-raad. Daarop hebben de partijen nieuw overleg uitgesteld tot diep in december, zodat eenieder de tijd krijgt voor overleg met zijn achterban.

De afgelopen tijd heeft de AOb dan ook veel leden gesproken en de wensen voor de nieuwe CAO opgehaald. Uit die gesprekken blijkt dat aanpak van de werkdruk met stip op één staat als het gaat om deze onderhandelingen. "Docenten draaien te veel lesuren en krijgen te vaak een te volle klas met leerlingen voor hun neus", stelt vicevoorzitter en CAO-onderhandelaar Ben Hoogenboom. "Daarbij neemt de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen toe door de implementatie van passend onderwijs. Het gevolg is dat veel docenten het gevoel krijgen dat ze niet iedere leerling de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben om verder te komen. Het gevoel dat niet iedere leerling de kans krijgt die hij verdient, frustreert enorm."

Regeerakkoord stelt teleur

Wat dat betreft is het regeerakkoord slecht gevallen in het voortgezet onderwijs. "Onze leden hebben het gevoel dat het water hen aan de lippen staat, maar ons kabinet rept er met geen woord over. Dat is niet bepaald een blijk van waardering", zegt AOb-bestuurder Ben Hoogenboom.

Tegelijkertijd loopt het lerarentekort snel op: de aanwas van starters in de tekortvakken blijft te laag en veel docenten overwegen de sector vanwege de oplopende werkdruk te verlaten. AOb-bestuurder Hoogenboom: "Om aan deze problemen het hoofd te bieden zijn forse investeringen in de klas en de docenten nodig. Als eerste moet er alles aan gedaan worden om de aandacht en de bestaande middelen op de klas te richten. Maar er is ook extra budget nodig om de slag naar uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen maken."

VO-raad doet geen voorstellen over verlagen werkdruk

Eind september stelde de sectorraad vo van de AOb de inzet voor de CAO-onderhandelingen vast. Daarin staan onder meer

  • 3,5 % salarisverhoging in 2018, 
  • minder lesuren per docent en 
  • kleinere klassen.
De inzet maakt onderscheid tussen onmiddellijk te nemen maatregelen en een langere termijn perspectief dat extra investeringen vraagt.
Voor wat betreft kleinere klassen is de situatie momenteel redelijk goed op de school waar ik werk. De ervaring leert echter dat een directie ineens andere keuzes kan maken en daardoor de maximale klassengrootte plotseling kan vergroten.

Extra middelen

Ook de VO-raad publiceerde zijn inzet. De werkgeversorganisatie doet in zijn inzet geen voorstellen om de werkdruk te verlagen maar vindt het wel noodzakelijk dat docenten meer tijd krijgen om hun werk te kunnen doen. De raad vraagt daar ook extra middelen voor.
Omdat het op 10 oktober gesloten regeerakkoord nauwelijks extra middelen voor het voortgezet onderwijs worden vrijgemaakt, slaat Rutte-III de basis onder het bovengenoemde lange termijn perspectief weg en dreigen de noodzakelijke oplossingen uit te blijven.

Afdwingen

Donderdag 23 november besprak AOb-bestuurder Ben Hoogenboom de stand van zaken met de klankbordgroep van de AOb-sectorraad voortgezet onderwijs. Een belangrijk thema in dat gesprek waren de mogelijkheden om te komen tot een brede coalitie om de noodzakelijke oplossingen af te dwingen. Op 15 december komt de voltallige sectorraad voortgezet onderwijs van de AOb bijeen. Uiteraard worden de cao-onderhandelingen besproken die vijf dagen later worden hervat.

Actiebereidheid voortgezet onderwijs groot

AOb-leden in het voortgezet onderwijs vinden in overgrote meerderheid dat het kabinet hun sector in het regeerakkoord onvoldoende biedt. De actiebereidheid is daarom groot: driekwart wil gaan staken. Bij acties hebben kleinere klassen, minder lessen per week en een hoger salaris prioriteit. Lees meer op AOb.nl

AOb-enquête: lerarentekort voelbaar in hele land

Basisscholen in het hele land kunnen vrijwel geen vervangers vinden. In de randstad-provincies lukt het niet om vacatures vervuld te krijgen. In het voortgezet onderwijs vullen scholen de gaten op met onbevoegden. Dat blijkt uit enquêtes van de AOb. "Het is onbegrijpelijk dat het kabinet alle signalen over het lerarentekort negeert", zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Salaris VO-docenten loopt achter bij marktsector

Het loon van docenten in het voortgezet onderwijs blijft achter bij de marktsector. Vooral eerstegraads docenten die een bètavak geven, zoals wiskunde of natuurkunde, konden in het bedrijfsleven veel meer verdienen: het verschil kwam voor deze groep neer op maar liefst negen procent. AOb-bestuurder Ben Hoogenboom: "Als we masteropgeleiden willen trekken naar het voortgezet onderwijs moeten de salarissen concurrerend zijn."

Als de verschillen blijven of zelfs groter zouden worden zou ik een carrière switch zeker overwegen. Voorlopig geniet ik nog erg van mijn werk en dat opgeven voor louter wat meer salaris wil ik niet.

zaterdag 25 november 2017

Hufterige huurbazen

Het kan geen kwaad je bewust te zijn hoe goed je het hebt als huizenbezitter, ook al bezit de bank nog een groot deel.

Geen tijd om een uitgebreid verhaal neer te pennen vandaag maar zie hier een artikel (met filmpje) over hoe huurders, die het toch al niet breed hebben, zich arm stoken om hun slecht geïsoleerde huis op temperatuur te houden.

Formule-1 seizoen zit er (bijna) op


Voor de formule-1 liefhebbers: veel kijkplezier tijdens de laatste race van morgen in Abu dhabi.